Image title

1 Januari 2021 - 31 Mac 2021

Daftar sebagai Wakil Avon dalam talian dan aktif pada

3 bulan pertama mengikut sasaran pembelian! 
TERMA & SYARAT

1. Program ini terbuka untuk Wakil Avon baru yang mendaftar dalam talian pada bulan Januari,

Februari dan Mac 2021.

2. Setiap Wakil baru Avon layak menyertai cabaran ini, mengikut sasaran bulan yang di tetapkan.

3. Cabaran hanya untuk pembelian dalam talian sahaja.

4. Cabaran berlangsung mengikut bulanan dan tahap sasaran.

5. Terhad satu (1) hadiah untuk setiap tahap Wakil Avon yang dicapai pada bulan yang ditetapkan.

6. Pihak Avon berhak menukar mekanik program, menggantikan mana-mana hadiah dengan barangan

yang hampir menyamai nilai atau membatalkan program tanpa sebarang notis.

7. Mana-mana produk tidak boleh digantikan dengan wang tunai, baik sebahagian atau sepenuhnya.

8. Kegagalan mematuhi sebarang syarat yang dinyatakan boleh mengakibatkan penebusan hadiah

terbatal.

9. Hadiah akan dihantar kepada para pemenang setelah tamat cabaran dan pemenang telah

menerima emel dari Pihak Avon.

10. Pihak Avon tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua bentuk tuntutan atau kos

berkaitan dengan penyertaan di dalam program ini.

11. Dengan menyertai program ini, anda bersetuju dan membenarkan nama dan gambar

anda (sekiranya ada) disiarkan atau digunakan bagi tujuan promosi yang

berkaitan dalam program ini.New Year Online Exclusive Deals
Loading
Loading