Image title
Image titleTERMA & SYARAT

1. Program ini terbuka untuk semua Wakil Avon yang mendaftar di butik dan dalam talian

pada bulan Januari, Februari dan Mac 2021.

2. Cabaran ini berlangsung untuk semua wakil Avon dari 1 Januari 2021 – 31 Mac 2021.

3. Setiap Wakil Baru yang mendaftar dalam talian mesti membuat minimum pembelian RM100 WM / RM115 EM

dalam talian sepanjang bulan cabaran.

4. Setiap Wakil baru perlu mendaftar bersama ID Perekrut untuk melayakkan diri dalam cabaran ini.

5. Terhad satu (1) hadiah untuk setiap Wakil Avon pada setiap tahap.

6. Pihak Avon berhak menukar mekanik program, menggantikan mana-mana hadiah dengan barangan

yang hampir menyamai nilai atau membatalkan program tanpa sebarang notis.

7. Mana-mana produk tidak boleh digantikan dengan wang tunai, baik sebahagian atau sepenuhnya.

8. Hadiah akan dihantar kepada para pemenang setelah tamat cabaran dan pemenang telah

menerima emel dari Pihak Avon.

9. Pihak Avon tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua bentuk tuntutan atau kos

berkaitan dengan penyertaan di dalam program ini.

10. Dengan menyertai program ini, anda bersetuju dan membenarkan nama dan gambar

anda (sekiranya ada) disiarkan atau digunakan bagi tujuan promosi yang berkaitan

dalam program ini.New Year Online Exclusive Deals
Loading
Loading