Image title
Image titleGambar hanya untuk ilustrasi sahaja Nilai hadiah bergantung pada nilai semasa

Terma & syarat:

1. Terhad untuk “TOP 500” wakil Avon terpilih sahaja yang akan menerima sasaran peribadi dari Avon.

2. Hadiah mengikut tahap sasaran jualan peribadi yang diberikan.

3. Hadiah terhad 1 unit untuk setiap pemenang.

4. Barangan percuma sah dengan pembelian terkumpul dari Brosur, Shop & Earn dan Risalah Istimewa Kempen 5 - 6, 2019.

5. AVON berhak menggantikan hadiah dengan mana-mana barangan yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

6. Hadiah boleh ditebus untuk ahli yang kekal aktif dan membuat pembelian setiap Kempen.

Loading
Loading