Image title


Terma & syarat 

1.     Setiap pembelian melalui online dengan nilai Minima RM250.00 WM / RM287.50 EM PADA
KEMPEN 03 SAHAJA BERMULA 04 JANUARI SEHINGGA 29 FEBRUARY 2020.
 
Layak mendapat SATU UNIT LITTLE BLACK DRESS WEEKEND PURSE SPRAY 10ML SETIAP KALI PESANAN. 
2.     Promosi ini adalah terbuka kepada Wakil Avon warganegara Malaysia dan setiap Wakil Avon  layak memenangi SATU UNIT hadiah ini pada setiap pesanan selagi stok masih ada dan Avon berhak membatalkan mana-mana kelayakan yang didapati tidak mematuhi syarat ini.
3.     Hadiah adalah atas dasar selagi stok masih ada. 
4.     Avon berhak menamatkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis
5.     Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. 

Loading
Loading