Image titleTerma & syarat 

1.     Setiap pembelian melalui online dengan nilai minima RM500.00 WM / RM575.00 EM (dengan gabungan 2 resit dalam bulan yang sama bermula  April dan Mei 2019) layak mendapat 1 botol Luminata Eau de Parfum 50ml. 
*Contoh: Gabungan 2 resit dari kempen 9-10 (MAY) atau dalam satu resit pada bulan yang sama.
2.     Promosi ini adalah terbuka kepada Wakil Avon berwarganegara Malaysia dan setiap Wakil Avon hanya layak memenangi hadiah ini sekali sahaja dan Avon berhak membatalkan mana-mana kelayakan yang didapati tidak mematuhi syarat ini.
3.     Hadiah adalah atas dasar selagi stok masih ada. ( “Terhad kepada 200 botol sahaja”.)
4.     Avon berhak menamatkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis”
5.     Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. 
6.     Hadiah akan dihantar dalam tempoh 30 hari selepas promosi ini tamat. 
Loading
Loading