CLICK HERE FOR ENGLISH

Notis Privasi Global untuk Pelanggan dan Pengguna Laman Web




Untuk apa Notis Privasi ini digunakan?

Avon Cosmetics (M) Sdn. Bhd., sebagai sebahagian daripada Kumpulan Syarikat Natura &Co, sekutu dan anak syarikatnya ("Natura &Co", "kami"), komited sepenuhnya terhadap pengumpulan, penggunaan dan penjagaan data peribadi pelanggan dan pengguna laman webnya dengan cara yang bertanggungjawab. Notis Privasi Global untuk Pelanggan dan Pengguna Laman Web ("Notis Privasi") memberikan anda maklumat tentang bagaimana Natura &Co mengumpul, menggunakan, dan berkongsi data peribadi melalui laman web,  produk, aplikasi mudah alih, atau laman web lain kami yang memaparkan Notis Privasi ini

Sekiranya anda berada dalam bidang kuasa yang mengiktiraf konsep Pengawal Data atau yang serupa, Pengawal Data adalah entiti Natura &Co (termasuk Kumpulan Syarikat) yang anda mempunyai hubungan pelanggan. Jika anda mempunyai pertanyaan tentang cara Data Peribadi anda digunakan, anda boleh menghubungi pengawal data melalui jabatan Pegawai Perlindungan Data (DPO) di sini.

Takrifan Utama

Istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan sebaliknya dalam Notis ini mempunyai maksud berikut:

 • Data Peribadi bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu hidup yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti..
 • Data Peribadi Sensitif bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan asal usul kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau kepercayaan lain, keahlian kesatuan sekerja, rekod/ sejarah jenayah  atau pemprosesan data genetik atau data biometrik, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks orang asli atau orientasi seksual.  Bergantung pada negara yang anda berasaskan data peribadi sensitif juga boleh merujuk kepada maklumat peribadi yang, setelah bocor atau digunakan secara haram, boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang sebenar, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat mengenai status yang ditetapkan khas, akaun kewangan, penjejakan lokasi individu, serta maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur atau maklumat mengenai keselamatan sosial, Lesen memandu, pengenalan negeri, dan nombor pasport, geolokasi tepat, gabungan alamat e-mel, kad debit, atau kad kredit dengan kod keselamatan atau akses, kata laluan, atau kelayakan lain yang membolehkan akses ke akaun kewangan.
 • Pemprosesan bermaksud penggunaan data peribadi termasuk pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyesuaian atau pengubahan, analisis, pengambilan semula, perundingan, menyediakan atau menyekat akses kepada (termasuk akses jauh), pendedahan, penyebaran, penjajaran, penyalinan, pemindahan, penyimpanan, pemadaman, hosting, gabungan, pemusnahan, pelupusan, atau penggunaan atau pengendalian data peribadi yang lain.
 • Pengawal Data bermaksud orang sebenar atau undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau badan lain yang, bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi. Di syarikat kami, pengawal data utama adalah Natura & Co., syarikat induk kami
 • Pihak Ketiga bermaksud mana-mana orang sebenar atau entiti undang-undang, pihak berkuasa awam, agensi atau mana-mana badan lain selain Subjek Data, Pengawal Data, mana-mana vendor, pembekal atau penyedia perkhidmatan yang semata-mata atau bersama-sama memproses data peribadi bagi pihak Pengawal Data dan bertindak atas arahan Pengawal Data.
 • Subjek Data bermaksud orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti yang berkaitan dengan Data Peribadi
 • Kumpulan Syarikat Natura &Co: senarai penuh boleh didapati di sini.    

Data Peribadi yang kami kumpul dan proses  

Kami mengumpul, menyimpan, dan memproses Data Peribadi anda dalam beberapa cara termasuk apabila anda:

 • Lawati laman web kami, dan halaman dan aplikasi berjenama melalui platform pihak ketiga;
 • Daftar akaun dengan kami dan / atau membeli produk melalui laman web kami dan / atau melakukan perundingan langsung;
 • Kunjungi salah satu kedai runcit atau kaunter kami, termasuk jika anda mendaftar akaun dengan kami di kedai;
 • Menyediakan data kepada Penglibatan Pelanggan (Customer Engagement) kami, Francaisi kami, kempen pemasaran langsung, cabutan bertuah dan pertandingan;
 • Berkomunikasi dengan kami di mana-mana saluran kami (cth. platform pemesejan seperti mesej teks, sembang langsung, media sosial dan e-mel)
 • Hantar ulasan mengenai produk kami di laman web kami, dan halaman dan aplikasi berjenama.

Kategori Data Peribadi berikut diikuti dengan maklumat mengenai sumber, tujuan, asas undang-undang dan pendedahan mereka:

Contoh Data Peribadi dan sumbernya

Tujuan dan asas undang-undang untuk Pemprosesan Data Peribadi

Contoh Data Peribadi dan sumbernya

Data Peribadi Asas

Pengecam mungkin termasuk nama, alamat pos dan e-mel, nombor telefon, jantina, tarikh lahir, negara/negeri tempat tinggal, gelaran, maklumat log masuk, nombor ID perunding/wakil anda, alamat IP, pengecam peranti atau pengecam lain yang serupa, maklumat profil kecantikan.

Kami mungkin mendapat pengecam secara langsung daripada anda apabila anda menghubungi atau berkomunikasi dengan kami melalui telefon, e-mel, dan sembang dalam talian, di kedai kami, atau sebaliknya; mendaftar atau membuat akaun; mengambil bahagian dalam pertandingan, cabutan bertuah atau tinjauan dalam talian; mendaftar untuk program ganjaran kami atau program atau kelab lain; mendaftar untuk berita dan makluman e-mel dan/atau SMS; atau menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan kami, atau untuk berkongsi sesuatu dari laman web kami dengan orang lain. Kami juga mungkin mendapat pengecam daripada pihak ketiga. seperti platform media sosial, atau individu yang membeli barangan atau perkhidmatan untuk dihantar kepada anda (seperti hadiah atau kad hadiah).

Kami boleh menggunakan Data Peribadi ini untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk pendaftaran, pertandingan dan promosi; untuk berkomunikasi dengan anda untuk memberikan maklumat; untuk menyediakan kandungan yang diperibadikan, maklumat, dan menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; apabila kami melaksanakan tugas kami dalam hubungan komersial dengan anda; untuk memberikan sokongan pelanggan apabila anda berkomunikasi dengan kami; untuk meningkatkan Laman dan Aplikasi kami, perkhidmatan dan sokongan pelanggan kami, dan pengalaman pengguna;  untuk menghubungi anda melalui telefon atau mesej teks dengan tawaran yang berkaitan dengan pilihan anda; untuk membolehkan anda log masuk dengan akaun media sosial dan berkongsi aktiviti di halaman media sosial anda, seperti Facebook; untuk mengesahkan identiti anda; untuk berkomunikasi dengan anda tentang akaun dan aktiviti anda di Laman; untuk menghantar notis perubahan kepada mana-mana laman web atau polisi kami; untuk memproses Data Peribadi yang diperlukan untuk penilaian dan penerimaan pelanggan atau vendor; untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan; dan/atau untuk penyelidikan.

Untuk mengesahkan identiti dan skor kredit anda: Kami mungkin berkongsi data anda kepada biro kredit untuk mengesahkan identiti anda dan menilai skor kredit anda jika diperlukan.

Apabila anda menyemak produk di laman web kami, dan / atau halaman berjenama dan aplikasi yang digunakan untuk tujuan pemasaran termasuk mencetak semula dalam brosur / bahan pasaran lain dan setelah mendapat persetujuan anda, jika diperlukan.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berada, kami akan memproses Data Peribadi tersebut berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara yang anda berdaa), persetujuan anda, untuk pelaksanaan hubungan komersial kami dengan anda, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti yang berkenaan.

Data Peribadi Sensitif

Kami mengehadkan keadaan di mana kami mengumpul dan memproses data kategori khas ini.  

Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin telah meminta perkhidmatan atau produk yang tidak melibatkan pengumpulan data kategori khas secara langsung, tetapi mungkin menyiratkan atau mencadangkan agama, kesihatan atau data kategori khas lain, seperti kebimbangan kulit dan kejadian buruk daripada anda yang mungkin termasuk maklumat mengenai kesihatan dan etnik anda.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi ini untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk pendaftaran, pertandingan dan promosi; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami dalam Kumpulan Syarikat Natura &Co; untuk mengesahkan identiti anda sebagai ahli berdaftar; untuk tujuan analisis dan demografi; dan apabila kami melaksanakan tugas kami dalam kontrak dengan anda.

Kami memproses Data Peribadi Sensitif tersebut berdasarkan persetujuan anda atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai bergantung pada negara yang anda berada.

This Sensitive Personal Data may be shared for business purposes within the Natura &Co Group of Companies and with service providers.

Data Peribadi Sensitif anda tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disenaraikan di atas melainkan kami memberi anda notis tentang tujuan tambahan tersebut.

Data Komersial

Kami mungkin memperoleh maklumat mengenai produk dan perkhidmatan yang anda telah menunjukkan minat dalam atau membeli, termasuk pilihan produk, alamat pengebilan, alamat penghantaran, bersama-sama dengan butiran pembelian (produk, warna, saiz, kuantiti, harga), kaedah pembayaran dan / atau sebarang komunikasi yang kami terima mengenai pesanan atau pembelian anda; nama, pengeluar kad dan jenis kad, nombor kad kredit atau debit, tarikh tamat tempoh, kod CVV, dan / atau alamat pengebilan; Pemeriksaan penipuan atau bendera yang dibangkitkan mengenai transaksi anda, penolakan kad pembayaran, jenayah yang disyaki, aduan dan/atau tuntutan.

Kami mendapatkannya secara langsung daripada anda apabila anda membeli barangan dan perkhidmatan di mana-mana lokasi kedai kami dalam talian atau secara peribadi dan dalam beberapa kes daripada pihak ketiga.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi ini untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; untuk melaksanakan semua aktiviti pengurusan yang berkaitan dengan pemenuhan pesanan anda, termasuk pengurusan pentadbiran kontrak, penghantaran barangan, pemprosesan pembayaran, pengurusan sebarang tuntutan dan litigasi, dan pencegahan penipuan; untuk mengesahkan, menghantar, memasang, dan menjejaki pesanan anda, termasuk mengatur penghantaran, mengendalikan pulangan dan bayaran balik, dan mengekalkan rekod pembelian yang anda buat; untuk memperuntukkan produk yang anda beli daripada kami; untuk memberi anda tawaran yang mungkin menarik minat anda; dan / atau untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan.

Kami juga boleh menggunakan data ini untuk melindungi anda, pelanggan lain dan perniagaan kami daripada aktiviti dan risiko jenayah, dan untuk memastikan kami memahami dan dapat memenuhi kewajipan undang-undang kami kepada anda dan orang lain, dan boleh mempertahankan diri kami.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara tempat anda berada, kami akan memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan danbergantung pada negara yang anda berada), untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda, untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang berkenaan, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Internet atau aktiviti rangkaian lain yang serupa

Anda secara amnya boleh melawat laman web tanpa memberikan sebarang data peribadi mengenai diri anda. Dalam kes ini, kami hanya mengumpul dan menyimpan data mengenai akses laman web anda yang secara automatik akan dihantar dari penyemak imbas anda kepada kami apabila anda mengakses laman web.

Kami mendapat ini secara tidak langsung daripada anda (contohnya, daripada memerhatikan tindakan anda di Laman kami) atau dari pihak ketiga seperti pembekal analisis data. Ini mungkin termasuk: alamat IP, alamat MAC atau maklumat pengecam unik lain ("Pengecam Peranti") untuk komputer, peranti mudah alih, teknologi atau peranti lain (secara kolektif, "Peranti"), nama domain, jenis dan versi pelayar, sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, maklumat mengenai lawatan anda (termasuk produk yang dilihat, dibeli atau dicari), butiran mana-mana laman web yang telah merujuk anda ke laman web kami,  permohonan, atau iklan; tetapan lokasi dan zon waktu, jenis dan versi palam penyemak imbas, sistem pengendalian dan platform, masa dan ralat respons halaman, tempoh lawatan ke halaman tertentu, maklumat interaksi halaman (seperti menatal, klik, ketukan kekunci ditaip, dan mouseovers); jumlah masa yang anda habiskan untuk melihat atau menggunakan Laman Web dan halaman yang dilawati, bilangan kali anda kembali, atau data klik aliran atau data penggunaan laman web dan mouseovers) dan kaedah yang digunakan untuk menyemak imbas jauh dari halaman.

Kami mungkin menggunakan Data ini untuk memberi anda kandungan yang diperibadikan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau kumpulan syarikat kami kepada anda; dan / atau untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan. Kami juga menggunakan Data ini untuk membolehkan penghantaran teknikal kandungan laman web kami ke peranti anda; untuk meningkatkan perkhidmatan dalam talian kami dan pengalaman yang anda terima semasa berurusan dengan kami dalam talian; serta untuk tujuan keselamatan teknikal laman web kami.

Bergantung kepada undang-undang yang terpakai di negara yang anda berada, kami akan memproses Data Peribadi anda dengan persetujuan anda, dan/atau untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda, dan/atau berdasarkan kepentingan sah kami (di mana berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berasaskan) dalam memastikan keselamatan laman web, mengoptimumkan laman web dan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda, meningkatkan pemasaran, analisis, atau fungsi laman web, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam bidang kuasa tertentu, anda mungkin boleh memilih keutamaan kuki anda berdasarkan persetujuan.

Maklumat keutamaan dan Inferens yang diambil daripada Data Peribadi lain

Ini termasuk profil yang mencerminkan keutamaan, ciri, trend psikologi, kecenderungan, tingkah laku, sikap, kecerdasan, kebolehan, dan bakat seseorang. Ia juga termasuk maklumat yang ditentukan tentang anda dari media sosial seperti gambar profil anda, kesukaan, lokasi dan pilihan produk.

 • Kami menerima inferens ini secara tidak langsung daripada anda (contohnya, daripada memerhatikan tindakan anda di Laman Web kami) atau daripada pihak ketiga, seperti pembekal analisis data.

Kami menggunakan Data tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; untuk menghubungi anda melalui telefon atau mesej teks dengan tawaran yang berkaitan dengan pilihan anda; untuk meningkatkan laman web, produk dan perkhidmatan kami, perkhidmatan pelanggan, dan pengalaman membeli-belah pelanggan; untuk membuat main semula sesi yang menunjukkan lawatan anda ke laman web kami;  dan/atau untuk menyampaikan pengiklanan yang relevan atau memberi anda salinan surat berita kami dan maklumat mengenai produk kami, pelancaran kedai, perkongsian dan acara di kedai, untuk menghubungi anda mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan data anda untuk mengumpulkan maklum balas daripada anda, untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam penyelidikan pelanggan atau kumpulan fokus, untuk memaklumkan kepada anda tentang produk dan peluang komersial yang mungkin anda minati, untuk meningkatkan pengalaman anda sebagai Pelanggan dengan membina profil pilihan anda (termasuk rekod pembelian) untuk menawarkan produk dan tawaran yang diperibadikan; untuk membolehkan penyertaan anda dalam promosi, pertandingan, cabutan hadiah, dan tawaran istimewa kami; untuk menambah baik produk dan perkhidmatan baru yang sedia ada; dan untuk memenuhi tujuan pentadbiran dan komersial kami dan kepentingan dalam aktiviti seperti untuk tujuan keselamatan, statistik dan analisis pemasaran, penyelenggaraan sistem, untuk menguruskan jaminan produk dan bayaran balik.

Bergantung pada undang-undang yang terpakai di negara tempat anda berada, kami akan memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara tempat anda berada) dan,  apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda.

Data Komunikasi

 • Kami mungkin mengumpul data komunikasi daripada pelbagai sumber, termasuk senarai kenalan, maklumat demografi yang asalnya dikumpulkan daripada syarikat lain dalam kumpulan Natura &Co, dan Data Peribadi yang diperoleh secara sah daripada pihak ketiga yang lain, yang mungkin digabungkan dengan maklumat lain yang kami kumpulkan untuk tujuan yang diterangkan dalam bahagian ini, termasuk maklumat mengenai komunikasi anda dengan kami (cth. e-mel anda,  surat, panggilan, jawatan dan mesej di media sosial kami). Ini mungkin termasuk komunikasi dengan Pengurus Jualan, Pengurus Serantau dan/atau Usahawan Kecantikan jika mereka berkongsi komunikasi sedemikian dengan kami.

Kami menggunakan Data tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau Kumpulan Syarikat kami; dan / atau untuk menyampaikan pengiklanan yang berkaitan.

Bergantung kepada undang-undang yang terpakai di negara anda, kami akan memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berdasarkan), untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda dan, apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda.

Data Peribadi Lain yang mungkin kami kumpulkan dengan persetujuan anda

Kami mendapat maklumat ini secara langsung daripada anda. Ini mungkin termasuk:

Maklumat yang anda berikan dengan menghubungi, menghantar e-mel, menghantar mesej, atau berbual dalam talian dengan pasukan dan/atau kakitangan kedai kami atau dengan membalas kaji selidik atau pertandingan.

Maklumat yang ditentukan tentang anda dari media sosial seperti gambar profil anda, suka, butiran geo-lokasi umum apabila menggunakan salah satu aplikasi mudah alih kami.

 Maklumat lain yang kami kumpulkan daripada anda dengan persetujuan anda

Kami menggunakan Data tersebut untuk menyediakan dan meningkatkan ciri-ciri, produk dan perkhidmatan yang anda minta; untuk memberi anda kandungan, maklumat, dan untuk menghantar brosur, kupon, sampel, tawaran dan maklumat lain mengenai produk kami atau kumpulan syarikat Natura &Co; apabila kami melaksanakan tugas kami dalam kontrak dengan anda; dan/atau untuk memproses Data Peribadi yang diperlukan untuk penilaian dan penerimaan pelanggan dan untuk membantu anda mencari kedai terdekat anda.

Bergantung kepada undang-undang yang terpakai di negara anda, kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung kepada negara yang anda berdasarkan), untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda dan, apabila dikehendaki oleh undang-undang, atas persetujuan anda.

Perihal Laman Web Pihak Ketiga

Anda mungkin boleh mengakses laman web kami dari laman web pihak ketiga atau sebaliknya.  Penggunaan laman web pihak ketiga oleh anda ditadbir oleh dasar privasi laman tersebut.  Terma dan syarat yang berbeza dan dasar privasi mungkin terpakai.  Mereka boleh menghantar kuki mereka sendiri atau menjejaki fail ke Peranti anda, dan mereka boleh mengumpul Data Peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri.  Maklumat tersebut tidak tertakluk kepada Notis Privasi ini.

Notis Insentif Kewangan

Sehubungan dengan The Body Shop's Love Your Body Club dan Program Pelanggan kami, kami mungkin menawarkan insentif kewangan dan/atau perbezaan harga atau perkhidmatan ("Insentif") kepada peserta sebagai pertukaran untuk penggunaan maklumat peribadi anda oleh The Body Shop.

Untuk menawarkan Insentif ini, kami mesti menjejaki maklumat peribadi yang anda berikan semasa anda mendaftar atau terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan The Body Shop's Love Your Body Club dan Program Pelanggan, seperti alamat e-mel anda, aktiviti rujukan, sejarah pembelian, dan penglibatan dengan The Body Shop ("Data Program Insentif Kedai Badan"), seperti yang diterangkan dalam Terma dan Syarat untuk Love Your Body Club dan Program Pelanggan.

Nilai Data Program Insentif Kedai Badan dikira dengan menentukan anggaran perbelanjaan tambahan bagi setiap peserta, setahun berbanding individu yang belum menyertai sama ada The Body Shop Love Your Body Club atau Program Pelanggan.  Nilai Data Program Insentif Kedai Badan adalah semunasabahnya berkaitan dengan kos yang berkaitan dengan menawarkan Insentif.  Anda boleh mendaftar untuk program di sini https://www.thebodyshop.com/en-us/love-your-body-club dan di  salah satu lokasi runcit kami, dan anda boleh menarik balik atau membatalkan pendaftaran anda pada bila-bila masa dengan menghubungi di sini.

Berapa lama kami menyimpan Data Peribadi anda

Kami menyimpan Data Peribadi anda yang diproses untuk tujuan yang dinyatakan dalam Notis ini dan untuk tempoh hubungan perniagaan kami dengan anda. Sebaik sahaja hubungan perniagaan kami dengan anda telah berakhir dan data anda tidak lagi diperlukan untuk tujuan ini, kami akan memadamkan data anda, melainkan data anda diperlukan juga untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini, dan/atau diperlukan untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Kami juga boleh menyimpan data anda untuk menangani sebarang aduan mengenai produk dan perkhidmatan kami. Tempoh pengekalan kami ditentukan mengikut keperluan undang-undang negara anda berasaskan.

Bagaimana kami berkongsi dan mendedahkan Data Peribadi anda

Sebagai sebuah Syarikat global, kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada:

 • Kumpulan Syarikat Natura &Co;
 • Pelanggan, Ketua Jualan dan / atau Francaisi Natura &Co, jika anda telah menunjukkan keinginan untuk membeli produk dengan cara ini;
 • Pihak ketiga yang menyediakan barangan atau perkhidmatan untuk membantu kami menjalankan perniagaan kami dan meningkatkan perkhidmatan kami;
 • Juruaudit luar dan atau penasihat undang-undang;
 • Pihak-pihak lain yang kami diberi kuasa atau dikehendaki oleh undang-undang untuk mendedahkan maklumat;

Kami mungkin berkongsi atau memindahkan Data Peribadi anda semasa proses penyusunan semula secara langsung atau tidak langsung termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggabungan, pengambilalihan, penyahgaraman, kebankrapan, dan penjualan semua atau sebahagian aset kami. Data Peribadi anda mungkin dikongsi berikutan selesainya transaksi tersebut dan/atau semasa penilaian sementara menunggu pemindahan (tertakluk kepada keperluan kerahsiaan). Jika dipindahkan, Data Peribadi anda akan kekal tertakluk kepada Notis Privasi ini atau polisi yang, sekurang-kurangnya, melindungi privasi anda pada tahap yang sama seperti Notis Privasi ini melainkan anda bersetuju sebaliknya.

Pemindahan Data Antarabangsa: Kami boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada sekutu dan anak syarikat kami atau kepada pihak ketiga yang lain, mengikut undang-undang tempatan yang berkenaan, bergantung pada negara yang anda berada. Kami juga boleh memindahkan Data Peribadi anda dari negara atau bidang kuasa anda ke negara atau bidang kuasa lain mengikut keperluan undang-undang.

 • Untuk pemindahan data antarabangsa yang tertakluk kepada undang-undang EEA, UK dan Switzerland: kami terutamanya menggunakan Fasal Kontrak Standard Suruhanjaya Kesatuan Eropah.
 • Untuk pemindahan antara bidang kuasa lain, kami mungkin bergantung pada mekanisme undang-undang lain untuk pemindahan antarabangsa, yang sesuai di bawah undang-undang yang berkaitan.
 • Kami juga telah membuat kesimpulan dan melaksanakan Perjanjian Intra-Kumpulan untuk memastikan pemindahan data peribadi yang selamat dan sah berlaku di kalangan entiti dalam Kumpulan Syarikat Natura, dan juga di kalangan negara-negara yang berbeza di seluruh dunia, di mana pemindahan tersebut diperlukan dalam perjalanan perniagaan.

Kami menjalankan Penilaian Kesan Pemindahan untuk melaksanakan langkah-langkah tambahan untuk memastikan data peribadi anda diproses di bawah piawaian yang terpakai di wilayah anda.

Data Peribadi Sensitif anda tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disenaraikan di atas melainkan kami memberi anda notis tentang tujuan tambahan tersebut.

Kami tidak menjual Data Peribadi anda atau Data Peribadi Sensitif anda, dan kami juga tidak berkongsinya dengan pihak ketiga untuk pengiklanan tingkah laku merentas konteks.

Bagaimana kami melindungi Data Peribadi anda

Kami melaksanakan langkah-langkah teknikal, fizikal dan organisasi yang komprehensif untuk memastikan tahap keselamatan yang sesuai dengan risiko kepada data peribadi yang kami proses dan untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang yang berkenaan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi integriti dan kerahsiaan data peribadi yang berterusan. Kami menilai dan memperbaiki langkah-langkah ini secara berterusan.

Bagaimana kami mengendalikan privasi kanak-kanak

Laman web kami direka bentuk dan ditujukan untuk orang dewasa. Kami memahami kepentingan mengambil langkah berjaga-jaga tambahan untuk melindungi privasi dan keselamatan kanak-kanak yang menggunakan produk dan perkhidmatan Natura &Co.

Di mana salah satu laman web kami mungkin ditujukan untuk khalayak yang lebih muda, bergantung pada negara penonton kami berdasarkan,  kami mendapat persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga mengikut undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda mengetahui bahawa seorang kanak-kanak telah, melanggar Notis Privasi ini, mendaftar untuk surat berita e-mel, atau memberikan Data Peribadi mereka, sila laporkannya kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bahagian bawah Notis Privasi ini. Jika kami menyedari bahawa pengguna bawah umur telah memberikan Data Peribadi tanpa kebenaran ibu bapa, kami akan menamatkan akaun tersebut dan memadam semua Data Peribadi yang disediakan oleh pengguna tersebut setakat yang boleh dilaksanakan dan secepat yang dapat dilaksanakan.

Bergantung pada negara tempat anda beradatapak, kami mungkin menggunakan data peribadi anda untuk menjalankan pemeriksaan pengesahan umur dan menguatkuasakan sebarang sekatan umur tersebut.

Hak anda berhubung dengan pemprosesan Data Peribadi anda

Bergantung pada negara yang anda berada, anda mungkin mempunyai beberapa atau semua hak berikut:

Untuk mendapatkan maklumat mengenai data peribadi yang diproses mengenai anda dan untuk mendapatkan salinan data tersebut (hak akses)If there are legitimate reasons, to request the deletion of the personal data (right to erasure);

Untuk mendapatkan pembetulan apa-apa data peribadi yang tidak tepat dan, dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, penyempurnaan data peribadi yang tidak lengkap (hak untuk pembetulan) (sila beritahu kami jika dan sejauh mana data anda yang disimpan oleh kami telah berubah, supaya kami boleh membetulkan atau mengemas kini data masing-masing);

Sekiranya terdapat sebab yang sah, untuk meminta penghapusan data peribadi (hak untuk menghapuskan);

Untuk meminta sekatan pemprosesan data peribadi, jika keperluan undang-undang dipenuhi (hak untuk sekatan pemprosesan);

Untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, jika pemprosesan data adalah berdasarkan persetujuan, dengan syarat pengeluaran tersebut tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan data anda sebelumnya (penarikan balik persetujuan);

 Untuk menerima data peribadi yang diberikan oleh anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin dan untuk memindahkan data peribadi ini kepada pengawal lain atau, jika boleh dilaksanakan secara teknikal, untuk memindahkannya oleh kami (hak untuk kemudahalihan data); dan

Tidak tertakluk kepada keputusan semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau memberi kesan ketara kepada anda dengan cara yang sama, jika keperluan undang-undang tidak dipenuhi (tidak tertakluk kepada pemprosesan automatik).

 • Untuk membantah, jika undang-undang yang berkenaan memperuntukkan, kepada pemprosesan data anda (hak untuk membantah):

yang sedang diproses untuk tujuan kepentingan sah kami (jika berkenaan dan bergantung pada negara yang anda berada) melainkan jika kepentingan tersebut melebihi hak individu anda;

untuk tujuan pemasaran langsung, tanpa sebarang sebab khas

Bergantung pada negara yang anda berpusat, komunikasi pemasaran digital kami mungkin menyediakan mekanisme berhenti melanggan atau memilih keluar yang membolehkan anda mengubah suai pilihan komunikasi anda. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk keluar daripada komunikasi pemasaran, kami masih boleh menghubungi anda dengan komunikasi bukan promosi, seperti komunikasi mengenai hubungan perniagaan yang sedang berlangsung atau mesej pentadbiran (cth. kemas kini pesanan dalam talian).

Untuk melaksanakan hak-hak anda, termasuk penarikan balik persetujuan anda, sila hubungi kami di sini [Hyperlink untuk disertakan, alamat e-mel pasaran tempatan + latihan]. Anda juga boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Untuk melindungi data anda daripada akses atau pengubahan yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga, semua permintaan mengenai maklumat peribadi anda akan tertakluk kepada pengesahan identiti individu yang meminta.  Kami berusaha untuk memberi respons kepada permintaan yang boleh disahkan dalam tempoh masa yang diperlukan.

Subjek Data yang merasakan bahawa kami tidak mematuhi Notis ini atau undang-undang perlindungan data yang berkenaan dengan Data Peribadi mereka boleh menghubungi kami untuk mendaftarkan aduan; mengemukakan permintaan untuk melaksanakan hak; atau menangani apa-apa isu lain yang timbul di bawah Notis ini. Aduan oleh mana-mana orang juga boleh dirujuk kepada jabatan DPO melalui e-mel di sini.

Tanpa menjejaskan apa-apa remedi lain, anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan pada bila-bila masa.

Pendedahan ‘Shine the Light’

Undang-undang California membenarkan penduduk California meminta maklumat tertentu mengenai pendedahan Data Peribadi kami kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka. Untuk membuat permintaan sedemikian, sila letakkan "Shine the Light" dalam bahagian "Butiran Permintaan" permintaan anda pada borang di atas atau dalam baris subjek, jika dikemukakan melalui e-mel. Perhatikan bahawa terdapat sekatan ke atas bilangan kali anda boleh menggunakan beberapa hak ini. Anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Ejen mesti memberikan bukti kebenaran anda. Kami mungkin menolak permintaan daripada ejen yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa oleh anda untuk bertindak bagi pihak anda. Kami mungkin perlu mengesahkan permintaan anda sebelum melengkapkannya. Sebagai contoh, kami mungkin meminta anda mengesahkan titik data yang kami sudah ada mengenai anda. Kami hanya akan menggunakan Data Peribadi yang diberikan dalam permintaan untuk mengesahkan identiti atau kuasa pemohon.

Data Geolokasi

Jika anda sebelum ini telah bersetuju untuk berkongsi maklumat geolokasi yang tepat dengan Perkhidmatan Digital kami, anda boleh memilih untuk menghentikan pengumpulan maklumat ini pada bila-bila masa dengan menukar keutamaan pada tetapan pelayar atau peranti mudah alih anda.

Pemberitahuan/Makluman Tolak

Jika anda telah membenarkan salah satu aplikasi mudah alih kami untuk menghantar pemberitahuan tolak atau makluman kepada anda, anda boleh menyahaktifkan mesej ini pada bila-bila masa dalam tetapan pemberitahuan pada peranti mudah alih anda.

Kebenaran Tersirat

Dengan membuat pesanan dan/atau terus aktif dalam hubungan kontrak komersial anda dengan kami, dan melainkan anda memberitahu kami sebaliknya, anda memperbaharui/memberi kebenaran untuk memproses data peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Provasi ini.

Perubahan yang Kami Lakukan

Kami boleh mengemas kini Notis ini secara berkala dan akan menyemak semula tarikh di bahagian bawah Notis ini untuk menggambarkan tarikh kemas kini tersebut berlaku. Jika kami membuat apa-apa perubahan penting dalam cara kami mengumpul, menggunakan, dan / atau berkongsi maklumat peribadi yang telah anda berikan, kami akan berusaha untuk memberi anda notis sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa, seperti dengan menyiarkan notis yang jelas di laman web Syarikat kami.

Penggunaan laman web yang berterusan merupakan penerimaan Notis Privasi baru. Kami menggalakkan anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk maklumat terkini mengenai amalan privasi kami. Di mana dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang yang terpakai bergantung kepada negara yang anda berasaskan, kami boleh mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu terhadap sebarang perubahan penting yang kami buat pada Notis Privasi ini.

Sekiranya terdapat perbezaan tafsiran atau makna antara versi Bahasa Inggeris dan terjemahan lain Notis Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai. Sila lihat versi Bahasa Inggeris Notis Privasi ini di sini.

Tarikh Kuatkuasa: 22 December 2022

Dikemas kini: 20 September, 2023

Loading
Loading